Tarieven

Tot 2013 mocht de zorgverlener tarieven voor tandheelkundige zorg zelf bepalen.
Per 1 Januari 2013
gelden weer door de NZA vastgestelde UPT-tarieven. Deze tarieven worden elk jaar vastgesteld door de NZA en wij houden ons aan deze tarieven met bijbehorende voorschriften.

 

Deze link wijst naar een PDF met tarieven per jaar 2018

https://www.knmt.nl/sites/default/files/2017-06-22_nza_tb-reg-18609-01_tandheelkundige_zorg.pdf

Wij adviseren u altijd om overleg te plegen met uw behandelaar als u vragen heeft over prijzen. De prijslijst van de NZA is moeilijk te interpreteren.