Veelgestelde vragen

 • Afspraken
  • Wat te doen als mijn afspraak niet kan doorgaan ?

   Voor de behandelaars is het erg vervelend als zij niet tevoren zijn ingelicht dat een gemaakte afspraak niet kan worden nagekomen. Stuur ons binnen 24 uur voorafgaande aan uw afspraak een bericht per email via deze website ( Contactformulier ), of geef dit tijdig telefonisch door ( 020-6195475 ) aan de assistente(s).Niet tijdig afgezegde afspraken kunnen in rekening worden gebracht, afhankelijk van de gereserveerde tijd.

  • Wie behandelt mij als mijn vaste tandarts er niet is ?

   Als eén van de tandartsen afwezig of op vakantie is, wordt u geholpen door de collega. Als de praktijk eens helemaalgesloten is kunt u de PSM - POLI  ( waarnemingsdienst/spoedhulp ) bellen. ( Zie spoedhulp )Het antwoordapparaat op onze praktijk informeert u over hulp bij eventuele afwezigheid van de tandarts(en).

 • periodieke controles
  • Krijg ik bericht als ik op controle moet komen ?

   Indien u dat met ons zo heeft afgesproken ontvangt u halfjaarlijks een oproep-kaartje voor controle. Zo'n oproepkaartje betreft dan ieder gezinslid op dat adres, dat in de betreffende maand voor controle moet komen.Het is verstandig 2 x per jaar een periodieke controle te laten uitvoeren. Het is echter ook mogelijk een oproep voor een 1-maal jaarlijkse controle te ontvangen.

 • waarneming
  • Spoedklacht als de praktijk gesloten is

   PSM poli.  Slotervaart-ziekenhuis / ingang spoedhulp    020-5124113     Louwesweg 6  1066EC  Amsterdam Behandelingen aldaar worden meteen afgerekend. Voor spoedhulp is deze waarnemingsdienst 24u/7dg p. week telefonisch bereikbaar.

  • Mijn eigen vaste tandarts is afwezig, wat nu ?

   Meestal kunnen wij u bij de andere tandarts dezelfde dag of op korte termijn een afspraak voor spoedbehandeling geven.

 • Deklaraties
  • Ik heb nog steeds geen nota ontvangen.

   Onze declaraties worden via Fa-Med gestuurd, maar eerst aan uw verzekeraar aangeboden. Indien de behandeling een 100%-vergoeding kent, ziet u geen nota. Deze is dan door de verzekeraar al betaald. Is er sprake van een deel-vergoeding ( bv 75% ) dan zult u een nota over de eigen bijdrage ( niet-gedekte deel ) ontvangen. Heeft u geen tandartsverzekering dan zult u de gehele nota thuis ontvangen. Patiënten die in het TJZ-plan vallen ( tot 18 jaar oud ) ontvangen geen nota. De behandelingen worden voor 100% door de verzekeraar betaald tot een door de verzekeraar vastgesteld maximum.  In geval van twijfel kunt u natuurlijk de praktijk bellen en uitleg vragen.

 • Verzekering
  • Ben ik standaard verzekerd voor tandarts-hulp ?

   Nee. De basisverzekering kent geen vergoeding voor tandarts-behandelingen ( uitgezonderd 0-18 jarigen ).U kunt een aanvullende verzekering afsluiten bij uw verzekeraar. Deze dekt in de meeste gevallen een flink deel ( 50 tot 75%, sommige zelfs 100% ) van de behandeling. De meeste aanvullende verzekeringen kennen een maximum uitkering per jaar, welke afhangt van het gekozen "pakket".  Specialistische hulp op verwijzing naar een kaakchirurg is via de basisverzekering gedekt. Zorg er altijd voor dat uw verzekering-gegevens up-to-date zijn en geef wijzigingen op tijd aan ons door.